foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

W sobotę 18 lipca 2015, przy świetlicy wiejskiej na Krępie o godzinie 15:00 rozpoczął się piknik rodzinny połączony z otwarciem nowo utworzonego boiska do piłki siatkowej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matuszak, Dyrektor Personalna Volkswagen Motor Polska pani Joanna Kaniewska oraz Sołtys Krępy Adam Sadowski.

  Zakończył się projekt realizowany przez Przemkowski Ośrodek Kultury „Wakacje z Pok-iem, kulturalnie i fajnie”, w którym brało udział 35 osób – uczniów przemkowskich szkół. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji KGHM „Polska Miedź” dzieci spędziły ten czas w sposób bardzo urozmaicony.

Szanowni Państwo,
Rada Miejska w Przemkowie otrzymała do zaopiniowania projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Aktualny projekt planu znajduje się na stronie BIP urzędu. Ze względu na ostateczność zapisów planu w kwestii zagospodarowania terenu prosimy o zapoznanie się projektem.
Ewentualne uwagi odnośnie planu proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Sesja w sprawie zaopiniowania projektu planu odbędzie się prawdopodobnie 11 sierpnia 2015r.

 

 Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi
7 lipca 2015 r. Urząd Miejski w Przemkowie

będzie czynny do godz. 14.30.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi ciągły nabór do służby przygotowawczej, której odbycie jest niezbędnym etapem
w ewentualnej karierze żołnierza zawodowego

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.