foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W związku z wystąpieniem na terenie województwa dolnośląskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Burmistrz Przemkowa informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu gminy. Wnioski można pobrać oraz składać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w Punkcie Informacyjnym.

 Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Polkowicach przy ul. Św. Sebastiana 1 działa Lokalny Punkt Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem "Lepsze Jutro". Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Punkt czynny jest w każdą środę od godz. 9.00 do 15.00. Całodobowa infolinia działa pod numerem tel. 531-651-508.

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

24 czerwca br. Zastępca Burmistrza Przemkowa Magdalena Kania odebrała z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa promesę na dofinansowanie remontu drogi w Wilkocinie w wysokości 110 tys. zł.

Na sesji w dniu 18 czerwca br. Rada Miejska w Przemkowie debatowała nad raportem o stanie Gminy Przemków za 2018 r. po czym przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Przemkowa głosowało 11 radnych, 1 głosował przeciwko, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa podjęta została jednogłośnie.

Piotr Gruszka, wielokrotny reprezentant Polski, medalista mistrzostw świata, Europy i trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1  w Przemkowie w ramach Gruszka Cup 2019.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.