foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 28 lutego 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przemkowie do Zespołu Szkół Ireny Sendler w Przemkowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/192/18 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Przemkowie na 2019 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania komunalnych cmentarzy na terenie gminy Przemków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2019 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przemków środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Jakubowo Lubińskie Gminy Przemków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Piotrowice Gminy Przemków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Łężce Gminy Przemków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wysoka Gminy Przemków.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostaszów Gminy Przemków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Jędrzychówek Gminy Przemków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Krępa Gminy Przemków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Szklarki Gminy Przemków.
 25. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2018 r.
 26. Sprawy różne.

 


Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

 

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.