foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

 

 

Informuję, działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594 ze zm./ na dzień
28 października 2014 r. zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2014 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2014 – 2035.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg
    do kategorii dróg gminnych oraz
    ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Przemków.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzgodnienia realizacji zadania pt. "Budowa wieży widokowej na terenie użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno".

  6. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

 

/-/ Jacek Janikowski

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.