foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

  5 listopada br. ukończono prace wykonane w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – zabawowego w miejscowości Szklarki w Gminie Przemków"

 Projekt uzyskał dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” edycja 2015. Celem konkursu było wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi.

Realizacja projektu obejmowała ogrodzenie placu rekreacyjno-zabawowego w Szklarkach, wybudowanie altany drewnianej oraz zamontowanie elementów placu zabaw: 2 huśtawek podwójnych i 2 huśtawek ważek. Prace związane z realizacją operacji tj. montaż ogrodzenia, altany i elementów placu zabaw wraz z pracami wykończeniowymi wykonane zostały pracą własną mieszkańców sołectwa Szklarki, którym teren ma służyć.

Wartość projektu wyniosła łącznie 24 193,23 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów. Finansowo projekt wsparła także nagroda w wysokości 5.000,00 zł uzyskana przez Sołectwo Szklarki w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”.

 

Nadrzędnym celem projektu była poprawa infrastruktury służącej do zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa i spędzania wolnego czasu przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Utworzony plac rekreacyjno-zabawowy będzie miejscem do organizowania imprez integrujących lokalną społeczność Szklarek.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.