foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Przemków do zapoznania się z Raportem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą na terenie działek 394/2 i 394/3 położonej
w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice
".

 

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia prosimy kierować do Wójta Gminy Niegosławice.

 

- Raport oceny oddziaływania na środowisko

- Plan zagospodarowania terenu

- Informacje w sprawie hałasu:

   - dane pora dzienna

   - dane pora nocna

   - mapa pora dzienna

   - mapa pora nocna

   - mapa źródła

- Informacje w sprawie zanieczyszczeń powietrza:

   - zakres

   - dane

   - parametry emitorów i emisja

   - wartości maksymalne

   - izolinie stężeń

   - wyniki

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.