foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Grupa nieformalna „Rodzinni Przemkowianie”, skupiona wokół przemkowskich placówek oświatowych, pozyskała dotację w ramach programu „Dolnośląskie Małe Granty” realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Program dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.W ramach dotacji grupa pracuje nad projektem „RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie wzbogaciła się o kolejny samochód gaśniczy. Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 24 maja br. w Polkowicach, nastąpiło oficjalne przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes Atego dla jednostki OSP Przemków.

23 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego po raz piętnasty zorganizowała Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, który był też sponsorem nagród dla dzieci i młodzieży. Konkurs odbył się w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina zaprasza na bezpłatne szkolenie z zasad realizacji i rozliczania projektów - 17 czerwca 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka w Przemkowie.

20 maja br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał i odebrał od Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka umowę na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie otrzymało 6 powiatów i 7 gmin z Dolnego Śląska. Dofinansowanie na realizację w 2019 r. 15 zadań wynosi ponad 17 mln zł.

16 maja 2019 r. na ul. Fabrycznej w Przemkowie został odłowiony bezdomny pies, który przebywał tam od dwóch dni. Jest to pies mieszaniec -  jamnikowaty w wieku około 3 lat, maści szarej, spokojny. Poszukujemy właściciela psa lub nowego opiekuna.

Zapraszamy na Bieg Orłana - 25 maja 2019 r. Park Miejski w Przemkowie.

Po raz kolejny Gmina Przemków skorzysta z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożony przez Gminę wniosek w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez remont chodników i dróg” został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 96 555 zł.

Wymiana młodzieży pomiędzy uczniami z Przemkowa a uczniami z Lügde trwa nieprzerwanie od 1997 roku dzięki fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy. W dniach od 6 do 10 maja 2019 r. po raz dwudziesty pierwszy 20 uczniów przemkowskich szkół uczestniczyło w kolejnej wymianie młodzieży z uczniami Johannes Gigas Schule z Lügde.

Podkategorie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.