foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków
 

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 13 grudnia 2018 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się ogodz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie oraz likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

2. Podjęcie uchwały sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie do Zespołu Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018 w Gminie Przemków.

7. Sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.