foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sesja I 22 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o I posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 9 listopada 2018 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Przemkowie odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 09.00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Przemków oraz Burmistrza Przemkowa przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie.

3.Złożenie ślubowania przez radnych.

4.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.

5.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Przemkowa.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie.

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Przemków do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

12.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przemkowa.

13.Zakończenie obrad.

Projekty uchwał publikowane są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji.


bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Uchwały podjęte na sesji w dniu 22 listopada 2018 r. opublikowane zostały na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem: https://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//190/Uchwa%C5%82y-Rady-Miejskiej

 Protokół z sesji dostępny tutaj.

Pobierz nagranie sesji.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.