foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Grupa nieformalna „Rodzinni Przemkowianie”, skupiona wokół przemkowskich placówek oświatowych, pozyskała dotację w ramach programu „Dolnośląskie Małe Granty” realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Program dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.W ramach dotacji grupa pracuje nad projektem „RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE”.

Główny cel projektu to  działalność na rzecz promocji rodziny i wzajemnych relacji jako podstawy do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt zmierza do organizacji Wieczornicy "Rozmowy literatury na temat Rodziny”. Wieczornice  poprzedzają inne działania: warsztaty artystyczne, recytatorsko – teatralne i kulinarne. Przedsięwzięcie jest kontynuacją wieczornic organizowanych przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie od kilku już lat. Zajęcia poprzedzające wieczornicę zintegrują społeczność lokalną i rodziny biorące udział w projekcie. Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń na warsztatach pozwoli na wzmocnienie więzi między dziećmi, rodzicami i dziadkami. Podkreśli, że Rodzina to grupa ludzi wzajemnie się szanujących i działających dla wspólnego dobra. Finał projektu – Wieczornica -  to otwarte dla całej lokalnej społeczności spotkanie z literaturą, malarstwem, teatrem i filmem w odniesieniu do problematyki rodziny. Na wieczornicę zapraszamy 13 czerwca 2019 r.  na godz. 17:00, do sali widowiskowej Przemkowskiego Ośrodka Kultury.

W projekcie biorą udział: młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz chętni do współpracy dorośli mieszkańcy Gminy Przemków m.in. członkowie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Z wnioskiem o dotację wystąpiła grupa nieformalna „Rodzinni Przemkowianie” w składzie: Monika Dźwigaj, Ewa Kuźmiak i Iwona Wolanin.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.