foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

20 maja br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał i odebrał od Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka umowę na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie otrzymało 6 powiatów i 7 gmin z Dolnego Śląska. Dofinansowanie na realizację w 2019 r. 15 zadań wynosi ponad 17 mln zł.

 

Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 400 tys. zł na realizację operacji pn. „Przebudowa dróg ulicy Rentowej i Klonowej w Przemkowie”. Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma PHU WITEK z Głogowa wykona przedmiotowe zadanie do 30 listopada 2019 r. za kwotę 810 429,85 zł.

W chwili obecnej planowane do przebudowy drogi stanowią drogi gruntowe profilowane tłuczniem oraz mieszanką żwirową. W ramach zadania zostaną wykonane drogi z kostki betonowej i chodnik w ciągu  ul. Klonowej oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej w ciągu ul. Rentowej. Długość planowanych do przebudowy dróg wynosi dla ul. Klonowej 225 m i dla ul. Rentowej 156 m. Z remontem nawierzchni związana jest przebudowa kanalizacji deszczowej jako odwodnienie dróg. Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania, a dla poprawy bezpieczeństwa zamontowane progi zwalniające.

Są to kolejne środki zewnętrzne, które w tym roku zasilą budżet Gminy Przemków. Wcześniej uzyskano m.in. wsparcie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w kwocie 96 955,63 zł na zadanie pn. Rewitalizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez remont chodników i dróg. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysokiej, gmina Przemków pozyskała kwotę 498.724,00 zł.

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.