foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, aby propagować wiedzę o symbolach narodowych oraz polskiej tożsamości.

Święto Flagi obchodzone jest między świętami państwowymi tj. Świętem Pracy - 1 maja a Świętem Konstytucji 3 Maja.

Są dwa powody historyczne, dla których Dzień Flagi Rzeczypospolitej ustanowiono właśnie 2 maja. Pierwszym powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało-czerwonej flagi na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag po 1 maja, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało- czerwonych barwach narodowych.

Duża część nas obchodzi święto przez wyeksponowanie na domu flagi państwowej. Wywieszając flagę z okazji świąt państwowych, dajemy wyraz uhonorowania oraz obchodzenia przez nas święta. Pamiętajmy, że tak jak inne symbole RP, musi ona być otoczona szacunkiem i należną czcią. Jest to prawo i obowiązek każdego obywatela RP, organów państwowych, instytucji i organizacji. Ustawa o godle, barwach i hymnie zezwala na eksponowanie flagi narodowej z okazji świąt i rocznic państwowych oraz z okazji innych uroczystości o zasięgu państwowym i lokalnym. Flagi możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego, pod jednym warunkiem - musi ona być otoczona szacunkiem i należną czcią. Także podczas przechowywania, gdy nie jest ona eksponowana.To drugi maja jednak jest dniem, kiedy najczęściej widzimy powiewające biało-czerwone barwy na budynkach, ulicach, masztach.

Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta, wyprasowana i niepostrzępiona, zawsze zadbana. Przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, np. przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca. Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać. Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nie ujmujące jej godności oraz zapewniające jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy. Obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie znajdującym się na szczycie ich domów czy innych prywatnych zabudowań. Umieszczenie takie jest oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe. Osoby prywatne wywieszają flagi przy wejściu do swojego budynku, z okna lub na balkonie, mogą także ją podnieść na maszcie przed swym budynkiem. Flagi państwowej nie używa się do nakrywania stołów, mównic czy pojazdów. Nie powinno się również nakrywać nią odsłanianych tablic lub pomników. Zamiast niej lepiej posłużyć się biało-czerwoną wstęgą. Na fladze państwowej oraz jej wizerunkach nie należy umieszczać napisów ani grafik. Nie należy też mocować do niej jakichkolwiek przedmiotów.

Jeżeli flaga jest wstanie nie nadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy. Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię.

Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom np. Policji.

Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.