foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych kursów dla młodzieży w projekcie pn. „Ginące Zawody”.

  1. Rekrutacja:

W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, w tym:

  • Uczestnicy i absolwenci OHP posiadający wykształcenie w zawodzie pokrewnym lub będącym w trakcie zdobywania tego wykształcenia,
  • bezrobotne, poszukujące pracy,
  • uczące się w wieku 18 - 25 lat.
  1. Zakres kursów:

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:

L.p.

Zawód podstawowy - wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów

1

ślusarz

kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2

stolarz

renowacja mebli, kołodziej, bednarz,

3

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

zdun

5

kucharz i zawody pokrewne

cukiernik

6

kucharz i zawody pokrewne

piekarz wg. tradycyjnych receptur

7

kucharz i zawody pokrewne

wędliniarz, masarz

8

krawiec

tkacz, krawiec

9

dekarz

strzecharz, gonciarz

      3. Forma kursów:

Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i jeden wolny - niedziela).

Miejsce: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Szkolenia nie kończą się nadaniem tytułu czeladnika ani żadnym mu równoważnym.

      4. Założenia organizacyjne:

  • W zależności od liczby chętnych do udziału w szkoleniach planuje się zorganizowanie 15 dwutygodniowych kursów. Poniżej przedstawiamy harmonogram kursów na 2019:

Lp.

Termin

Specjalizacja

Liczba uczestników

1

20.05-01.06.2019

Cukiernik

10

Kowal

10

2

01-13.07.2019

Wędliniarz

10

Stolarz/kołodziej

10

Kamieniarz

10

3

15-27.07.2019

Piekarz

10

Zdun

10

4

29.07-10.08.2019

Cukiernik

10

Kowal

10

5

19-31.08.2019

Piekarz

10

Kamieniarz

10

6

30.09-12.10.2019

Cukiernik

10

Kowal

10

7

14-26.10.2019

Wędliniarz

10

Stolarz

10

Razem

150

Chętne osoby zapraszamy po więcej informacji do Hufca Pracy w Przemkowie do dnia 08.05.2019 r. - tel. 76 831-91-36

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.