foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kolejna droga dojazdowa do pól na terenie Gminy Przemków zostanie wyremontowana. Tym razem będzie to droga w Wilkocinie. W bieżącym roku zostanie wyremontowany odcinek drogi biegnący przez miejscowość Wilkocin, od drogi wojewódzkiej nr 328 do pól. W przyszłości planuje się remont dalszego odcinka drogi prowadzącego do gruntów rolnych.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 28 marca 2019 roku uchwałę w  sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Gminie Przemków przyznano dofinansowanie w wysokości 110 tys. zł. Wniosek został złożony 30 listopada 2018 r. Planuje się wykonanie remontu drogi na odcinku 1,1 km. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkocinie ujęta jest w Planie urządzeniowo-rolnym Gminy Przemków.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.