foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę wyrażającą stanowisko w sprawie udziału w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, dzieki której planuje się rewitalizację linii kolejowych na Dolnym Śląsku,w  tym na terenie Gminy Przemków. Nie odbyło się to bez aktywnego zaangażowania Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i wsparcia Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.

Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego są bezpośrednie relacje łączące stolicę województwa lub główne ośrodki subregionalne z miastami i ważnymi obszarami turystycznymi, przyrodniczymi czy zabytkowymi o znaczeniu ponadregionalnym, które są obecnie pozbawione obsługi transportem kolejowym.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.