foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysokiej, Gmina Przemków”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 963 189,78 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 498 274 zł.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę obiektu świetlicy wiejskiej, obecnie całkowicie nie nadającej się do użytkowania, która pełnić będzie funkcje kulturalne z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi wzbogacenie oferty kulturalnej, rozwój usług dydaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Wysoka, mających wpływ na zintensyfikowanie procesu integracji i włączenia społecznego. Dla mieszkańców wsi oznacza to, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy obiekcie świetlicy, tak długo wyczekiwanej przez nich inwestycji. Obecnie trwają procedury mające wyłonić wykonawcę zadania.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.