foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
na dzień 28 marca 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2019 – 2033.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Przemków w 2019 roku"

5.  Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu Gminy w 2019 roku.

6.  Przedstawienie sprawozdania z działalności instytucji kultury
za 2018 r.

7.  Sprawy różne.

 

Podejmowane uchwały, zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji  eSesja

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.