foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zapraszamy na V Rajd Rowerowy po Wrzosowej Krainie o puchar Proboszcza Parafii pw. WNMP Krzysztofa Mrukowicza. 29 września 2018 roku.

Zapisy do udziału w Rajdzie będą przyjmowane do dnia 20 września 2018 roku do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, faxem na nr 76 8 319 208 lub mailem (w formie plików PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży do 15 roku życia w rajdzie jest udział rodzica lub opiekuna. Młodzież pow. 15 roku życia chcąca wziąć udział w Rajdzie musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Przewidziano 2 trasy rajdu:

1. Trasa Rajdu dla zaawansowanych: dystans ok. 42 km – start godz.10.00

Zaleca się aby rowery były wyposażone w szerokie opony (kilka piaszczystych odcinków)

2. Trasa Rajdu rodzinna (łatwa): dystans ok. 10 km – start godz. 11.00.

MIEJSCE ZBIÓRKI I START RAJDU:

Przemków – Leśna Góra, Dom  Wczasów Dziecięcych

Zbiórka (Pierwsza trasa) – godz. 9.30, start – godz. 10.00

Zbiórka (Druga trasa) – godz. 10.30, start – godz. 11.00

Dom Wczasów Dziecięcychzakończenie Rajdu przy wspólnym ognisku

(około godz. 14.30).

 

REGULAMIN „V RAJDU PO WRZOSOWEJ KRAINIE”

  1. Organizator:

Ks. Krzysztof Mrukowicz

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Ratuszowa 6, 59-170 Przemków, tel. 76 831 93 02

przy współudziale

Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, tel. 76 8 319 210 fax. 76 8 319 208

  1. Kierownictwo:

Dziekan Rajdu: Ks. Krzysztof Mrukowicz (jednocześnie kierownik jednej z tras)

  1. Cele:

- popularyzacja walorów krajobrazowo - przyrodniczych Wrzosowej Krainy,

- wsparcie i promocja lokalnego ruchu turystycznego,

- promocja szlaków rowerowych okolic Przemkowa i Szprotawy,

- propagowanie aktywnych form wypoczynku.

  1. Termin:

29 września 2018 r. (sobota), zbiórka godz. 9.30 przy Domu Wczasów Dziecięcych, Leśna Góra, Przemków, start jest przewidziany na godz. 10.00. Zakończenie rajdu jest zaplanowane na godz. 14.30 wspólnym ogniskiem przy Domu Wczasów Dziecięcych, Leśna Góra, Przemków.

  1. Organizacja:

- rajd nie jest wyścigiem, na początku danej grupy jedzie kierownik trasy, a drugi zamyka grupę;

- rajd ma charakter otwarty, a liczba uczestników nie jest ograniczona;

- rajd odbędzie się drogami leśnymi;

- uczestnicy rajdu, w razie konieczności, zostaną podzieleni na grupy;

- organizator wyznaczy kierowników tras posiadających stosowne kwalifikacje, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem;

- rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników;

- przypadki konieczności udzielania pomocy lekarskiej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone ww. osobom;

- osoby z problemami zdrowotnymi biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;

- trasa rajdu może ulec zmianie, o czym zostaną powiadomieni uczestnicy rajdu tuż przed startem;

- na zakończenie rajdu przewidziane są pamiątkowe medale, czarka miodu i nagrody/puchary w kategorii niespodzianka.

  1. Warunki uczestnictwa:

- kartę zgłoszenia do udziału w rajdzie należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Przemkowie osobiście, drogą pocztową, elektroniczną (w formie plików PDF) lub faxem na adres: Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, tel.76 8 319 210 fax. 76 8 319 208, Termin zgłoszenia uczestnictwa – do 20 września 2018 r.

- uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne;

- osoby do 15 roku życia biorą udział z rodzicem lub opiekunem prawnym;

- osoby niepełnoletnie, po 15 roku życia dostarczają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego;

- organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu; zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie;

- uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich poleceń kierowników tras;

- organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu ani odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu;

- uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, napoje,
a także stosowny ubiór (zaleca się używanie kasku ochronnego);

- Organizator zapewnia, w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, organizację ogniska wraz z zaprowiantowaniem; istnieje możliwość wypożyczenia kija-widelca do pieczenia kiełbasy – brany jest zastaw w wysokości 5 zł;

- uczestnicy powinni posiadać sprawne rowery, a ich awarie techniczne muszą zostać usunięte we własnym zakresie;

- uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak i bezpieczeństwu innych, będą usuwani z trasy rajdu przez kierowników tras;

- uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie uczestnictwa;

- warunki poruszania się po trasie rajdu zostaną szczegółowo omówione przed startem;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dziekana rajdu.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.