foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

27 września 2014 r. Start godzina 13.00. Zapraszamy!

 

„I Rajd rowerowy po Wrzosowej Krainie

 

o puchar Proboszcza Parafii pw. WNMP Krzysztofa Mrukowicza”

 

27 września 2014 roku

 


Zapisy do udziału w Rajdzie będą przyjmowane w dniu 27 września 2014 roku, od godz. 12.00 do godz. 12.45, przy Domu Wczasów Dziecięcych na Leśnej Górze w Przemkowie.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia, chcący wziąć udział w Rajdzie, muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Druk oświadczenia do pobrania tutaj.

Długość trasy I Rajdu rowerowego wynosi około 29 kilometrów. Start godz. 13.00.

Proponowana trasa Rajdu:

1. Dom Wczasów Dziecięcych – miejsce zbiórki i startu Rajdu,
2. Start drogą pożarową nr 15
3. Na skrzyżowaniu z drogą nr 25 – skręt w lewo i dalsza jazda drogą nr 25 w kierunku miejscowości Wysoka i Jakubowo Lubińskie,
4. Po dłuższej jeździe drogą nr 25 (będą tam m.in. trzy dosyć wymagające podjazdy), z końcowym zakrętem w lewo i dalszą jazdą w stronę Wysokiej i Jakubowa Lubińskiego – zjazd w lewo na niebieską trasę rowerową,
5. Jazda niebieską trasą rowerową, która przekształci się w drogę nr 34,
6. Na trasie drogi 34 – możliwość zjazdu w lewo (drogą asfaltową) i zwiedzenie dawnych bunkrów sowieckich,
7. Powrót na drogę nr 34, która przejdzie w drogę nr 20,
8. Jazda drogą nr 20, na skrzyżowaniu z drogą nr 45 – skręt w prawo w kierunku Przemkowa (przed skrzyżowaniem jest oznakowanie czerwonego szlaku skręcającego w prawo),
9. Dojazd do Przemkowa na ul. Ceglaną,
10. Ulicą Ceglaną i Strzelecką do Leśnej Góry,
11. Zakończenie Rajdu – przy Domu Wczasów Dziecięcych na Leśnej Górze.

Atrakcje podczas rajdu:


W trakcie rajdu zorganizowany zostanie panel przyrodniczo – edukacyjny przygotowujący uczestników rajdu m.in. do geocachingu.
Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS np. telefonu, tabletu lub specjalnego urządzenia GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache" albo „kesz”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Na terenie gminy Przemków przygotowano już ponad 20 skrytek różnego rodzaju: tradycyjne, zagadkowe, wieloetapowe i EarthCache. Skrytki prezentują najciekawsze miejsca w gminie Przemków związane z bogactwem przyrodniczym, historycznym lub kulturalnym. Na trasie całego rajdu przygotowano 30 skrytek.

50 pierwszych zapisanych uczestników otrzyma medal za udział w I Rajdzie rowerowym po Wrzosowej Krainie. Puchar Proboszcza Parafii pw. WNMP w Przemkowie otrzyma najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościową czarkę z miodem z XV Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.

Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem wszystkich organizatorów i uczestników rajdu.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2024 Przemków Rights Reserved.